درباره فرادید الکترونیک

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی تعمیرات بردهای الکترونیکی نقش جدایی ناپذیر دنیای الکترونیک از زندگی روزمره ی انسانها و حرکت به سوی زندگی ماشینی و بدون دخالت انسان ، نقش دنیای الکترونیک را بیش از پیش پر رنگ تر کرده است. اکثر دستگاه ها و ابزار پیرامون ما که موجب رفاه ، آسایش ، تسهیل در انجام امور و… در زندگیه ما شده اند به وسیله بردهای الکترونیکی کنترل می شوند. با نگاه به پیرامون خود در می یابیم که دنیای ما پر از بردهای الکترونیکی می باشد که بدون آنها به نوعی زندگی ما مختل می شود . ازآنجایی که این بردها توسط قطعات الکترونیکی که بر روی آنها مونتاژ شده است کنترل می شوند ، هر یک از این قطعات با توجه به ماهیتی که در مدار دارند ممکن است به دلایل مختلفی از جمله :

استفاده از قطعات بی کیفیت (که مستقیما با طول عمر محصول رابطه دارد ) ، وجود نویز ، افزایش و یا کاهش ناگهانی ولتاژ و استفاده نا مناسب کاربر و … آسیب ببینند که خرابی هر یک از آنها می تواند منجربه از کار افتادن بخشی از عملکردهای برد یا دستگاه شود و یا به طور کل می تواند عملکرد دستگاه را مختل نماید .